Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Liberty Insurance Agents σε συνεργασία με το "Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών" (ΕΙΑΣ).

                 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Θεμελιωδών Αρχών Ασφάλισης & Ασφαλιστικής Τεχνικής
Το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Θεμελιωδών Αρχών Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Τεχνικής» απευθύνεται πρωτίστως σε νέους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα στάδια αξιολόγησης, επιλογής και ένταξής τους στο Ανθρώπινο Δυναμικό Πωλήσεων της Εταιρείας Liberty Insurance Agents και ευρίσκονται προ της συμμετοχής τους στις Εξετάσεις Επαγγελματικής Πιστοποίησής τους, κατά τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος...
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Financial Planning & Συμβουλευτικών Πωλήσεων
Το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Financial Planning και Συμβουλευτικών Πωλήσεων» απευθύνεται σε εμπειρότερους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της Εταιρείας Liberty Insurance Agents και εστιάζει το ενδιαφέρον του σε συστηματικές τεχνικές ανάπτυξης σύγχρονων συμβουλευτικών πωλήσεων.
Προγράμματα Επανεκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Το Ινστιτούτο θέτει στη διάθεση των συνεργατών της Εταιρείας Liberty Insurance Agents, το συνολικό πρόγραμμα Επανεκπαίδευσης που διαθέτει, καθώς και τις ενότητές του οι οποίες εκτείνονται στους Τομείς Επανεκπαίδευσης Β και Γ, κατά τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
Εξετάσεις Πιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
Διαθέτουμε πλήρες πρόγραμμα εκπαιδευτικής προετοιμασίας νέων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, προς τον σκοπό επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικών γνώσεων για τη Δραστηριότητα Διανομής Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών προϊόντων από την Τράπεζα της Ελλάδος. (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019)
Εξειδικευμένο Σεμινάριο Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων Ζωής
Σκοπός μας η δημιουργία μιας επίλεκτης ομάδας Στελεχών, οι οποίοι διαθέτοντας το απαιτούμενο επίπεδο εμπειρίας και εξειδικευμένης γνώσης, θα σχεδιάζουν πλάνα προστασίας, ικανά να διασφαλίσουν πλήρως την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ταχύτατες αλλαγές της αγοράς.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας